Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Amortyzacja polega na rozliczaniu zużycia oraz wykorzystania trwałego majątku przedsiębiorstwa. Do tego majątku zalicza się m.in. nieruchomości, wykorzystywane do produkcji maszyny, a także środki transportu. Co jeszcze o amortyzacji środków trwałych powinien wiedzieć przedsiębiorca?


Czym są środki trwałe?

Pierwszym istotnym pojęciem jest rozróżnienie, czym w istocie są środki trwałe. Według Ustawy o rachunkowości są to rzeczowe składniki majątku, które:

  • są własnością przedsiębiorcy lub stanowią jego współwłasność,
  • ich wartość przekracza 10 tys. zł, zaś okres użytkowania ma być dłuższy niż rok,
  • są kompletne i gotowe do użytkowania,
  • będą wykorzystywane na potrzeby działalności przedsiębiorstwa.

 

Amortyzacja środków trwałych

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja to zużycie środków trwałych, a jej liczenie nie może nastąpić wcześniej, zanim środek ten został przyjęty do użytkowania. Dodatkowo mogą podlegać jej także składniki majątku poniżej wartości 10 tys. zł, przy czym często podatnicy nie wprowadzają ich do ewidencji i ujmują w kosztach. Osoby chcące dowiedzieć się o tym więcej, powinny skorzystać z usług rachunkowych, by rozważyć wady i zalety każdego rozwiązania i dobrać odpowiednie wyjście dla swojego przedsiębiorstwa.

Co nie podlega amortyzacji?

Kolejnym ważnym aspektem, o którym musi wiedzieć przedsiębiorca jest to, które środki trwałe nie podlegają amortyzacji. Dotyczy to:

  • gruntów oraz wieczystego prawa do ich użytkowania,
  • dzieł sztuki,
  • eksponatów muzealnych,
  • mieszkalnych budynków, które służą do wykonywania działalności gospodarczej.

Jakie są metody amortyzacji środków trwałych?

Najłatwiejszą do wykonania metodą amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Polega ona na odpisach ustalanych na podstawie rocznej stawki, którą można znaleźć w wykazie stawek amortyzacyjnych.

Drugim wariantem jest metoda degresywna zakładająca, że z upływem czasu użyteczność środków trwałych zmniejsza się. Cechuje się ona tym, że pozwala na wysokie odpisy w pierwszych latach.

Na przeciwnym biegunie do wspomnianej wcześniej techniki jest metoda amortyzacji zwana progresywną, która jest stosowana rzadko i zakłada coraz większe odpisy w miarę eksploatacji. Wynika to z założenia, że im starszy środek trwały, tym wymaga większych nakładów, np. na przeprowadzanie remontów.

W określonych przypadkach przedsiębiorcy mogą wykorzystać też jednorazową amortyzację. Jednym z przykładów jej zastosowania jest uzyskanie przed przedsiębiorcę pomocy de minimis.

Którą metodę amortyzacji wybrać? To zależy od wielu czynników, dlatego przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorca powinien skontaktować się z ekspertem do spraw księgowości, by dowiedzieć się, co dokładnie charakteryzuje każdą z technik i która sprawdzi się w danej sytuacji. Taką pomoc udzielam również w ramach działalności mojego biura.