Jak dobrze rozliczyć VAT?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma plusami, które docenia coraz większy odsetek Polaków. Należy jednak pamiętać, że własna firma to nie tylko przywileje, ale także pewne obowiązki. Jednym z nich jest zdobycie przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości oraz zamienianie teorii w praktykę, czyli dopełnianie wszystkich niezbędnych formalności. Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest m.in. systematyczne rozliczanie VAT. Jednak co w ogóle oznacza ta nazwa? I jak sprawić, by wszystkie rozliczenia spełniały wymagania Urzędu Skarbowego? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.  


Podstawa prawna - co warto wiedzieć?

Na początek, warto wiedzieć, jaka jest podstawa prawna rozliczania podatku VAT przez przedsiębiorców. Szczegółowe informacje z tego zakresu można znaleźć w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w szczególności w art. 15 wspomnianej ustawy. Powiedziano tam, że: 

"Art. 15. 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. "

Dodatkowo:

"Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: 

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 

2) eksport towarów; 

3) import towarów na terytorium kraju; 

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów."

 

Jak dobrze rozliczyć VAT

VAT jest więc podatkiem od towarów i usług, który dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży, a sam podatek jest wprowadzany na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną. O czym jeszcze warto wiedzieć?


Rozliczanie VAT - podstawowe informacje

Aby dokonać poprawnego rozliczenia VAT, należy znać przynajmniej podstawowe informacje dotyczące tego zagadnienia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie.  

Obowiązującymi w roku 2020/2021 stawkami podatku VAT są:

  • 23% - stawka podstawowa stosowana przy sprzedaży towarów i usług na terenie kraju oraz przy WDT i eksporcie towarów (w przypadku braku dokumentu celnego wywozu z terytorium Polski),
  • 8% i 5% - stawki obniżone stosowane również w transakcjach na terenie kraju oraz przy WDT i eksporcie towarów,
  • 7% - stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (w przypadku zwrotu rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT),
  • 4% - stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych,
  • 0% - stosowana przy WDT, eksporcie towarów oraz w szczególnych przypadkach określonych w ustawie o VAT.

Przedsiębiorca może rozliczać podatek w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Należy jednak pamiętać, że druga możliwość dotyczy jedynie firm, które: są podatnikami VAT czynnymi krócej niż 12 miesięcy, a także w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których łączna wartość przekroczyła w jakimkolwiek miesiącu kwotę 50 tys. zł bez podatku VAT.

W zależności od tego, czy przedsiębiorca rozlicza się w trybie miesięcznym, czy kwartalnym, musi dostarczyć odpowiednie dokumenty i opłacić stosowny podatek do:  

  • do dwudziestego piątego dnia następnego miesiąca (np. za maj do 25 czerwca, a za czerwiec do 25 lipca) - przy rozliczeniu miesięcznym,
  • do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia) - przy rozliczeniu kwartalnym.

W przypadku popełnienia błędu możliwe jest dokonanie korekty. Cały proces wygląda bardzo podobnie, jak składanie deklaracji - należy jednak zaznaczyć kwadrat "korekta deklaracji". W przypadku nadpłaty Urząd Skarbowy dokona wyrównania. W przypadku niedopłaty musimy uiścić należność powiększoną o naliczone odsetki.   

Urzędem właściwym w celu składania odpowiedniej deklaracji są:

  • dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) - urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika,
  • dla osób innych niż fizyczne (na przykład spółek z o.o., spółek cywilnych) - urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.


Jak dobrze rozliczyć VAT?

Kluczem do sukcesu jest więc pamiętanie o przytoczonej w naszym tekście podstawie prawnej, a także systematyczne poszerzanie wiedzy. Jednak czy to wystarczy? Niestety, nie zawsze. Należy przyznać, że zmieniające się przepisy i liczne zawiłości prawne skłaniają wielu przedsiębiorców do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Współpraca z doświadczonym księgowym sprawia bowiem, że comiesięczne rozliczanie się z Urzędem Skarbowym nie jest już czymś stresującym i czasochłonnym. Jeśli i Ty chciałbyś skorzystać z tej możliwości, sprawdź naszą ofertę. Dzięki naszym usługom zyskasz spokój ducha i pewność, ze wszystkie formalności są dopięte na ostatni guzik. Nie czekaj!