Jak złożyć korektę zeznania podatkowego? Czy zawsze można ją złożyć?

Polskie prawo podatkowe nie należy do najłatwiejszych. Oznacza to, że jeśli dokonujemy rozliczeń samodzielnie, może dojść do różnego rodzaju błędów. Pomyłki pojawiają się szczególnie często przy rocznych zeznaniach podatkowych. Na szczęście, możliwe jest złożenie korekty. Jak to zrobić? I czy ta opcja jest zawsze dostępna? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 


zeznanie podatkoweKiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Korekta zeznania podatkowego może okazać się konieczna z kilku powodów. Najczęściej chodzi o tzw. błędy formalne, w tym:

  • złożenie deklaracji na nieaktualnym albo niewłaściwym druku,
  • podanie nieprawidłowego identyfikatora podatkowego, 
  • wprowadzenie błędnych danych dotyczących podatnika albo jego współmałżonka,
  • błędny adres,
  • brak przesłania załączników. 

Innym zagrożeniem są błędy kwotowe, czyli pominięcie danych, wpisanie błędnych liczb lub dokonanie niepoprawnych zaokrągleń. 

Korekta może być złożona w ciągu pięciu lat od roku, w którym zostało wykonane zeznanie. Kluczowe znaczenie ma uniknięcie tzw. przedawnienia. Co ważne, nie ustalono limitu ilości korekt, co daje możliwość modyfikowania zeznania nawet kilka razy w ciągu wspomnianych pięciu lat.

Co ważne, złożenie korekty nie jest możliwe jeśli przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie lub kontrola podatkowa.

 

Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Jak można dokonać korekty zeznania podatkowego? Okazuje się, że proces ten odbywa się przy pomocy tego samego formularza. W odpowiedniej rubryce należy jednak zaznaczyć, że celem działania jest złożenie "korekty", a nie "zeznania".

Należy także pamiętać, że:

  • korektę przeprowadza się na druku, który obowiązywał w roku, za który się ją przeprowadza,
  • nie wystarczy jedynie uzupełnić błędnych pól – konieczne jest uzupełnienie całego dokumentu.