Jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie?

Optymalizację zatrudnienia kojarzymy przede wszystkim z kryzysem oraz koniecznością przeprowadzenia zwolnień. Nie do końca jest to zgodne z prawdą, bo optymalizacja zatrudnienia w firmie nie musi wiązać się tylko i wyłącznie z trudną sytuacją przedsiębiorstwa. Wyjaśniamy, dlaczego optymalizacja zatrudnienia jest niezbędną praktyką i na czym ona polega.


Kiedy optymalizacja zatrudnienia staje się koniecznością?

W każdej firmie należy zwrócić baczną uwagę na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. To jedno z większych obciążeń finansowych, które często doprowadza do trudnej sytuacji przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach bardzo wysokie koszty związane z zatrudnieniem wynikają z nieprawidłowej polityki firmy oraz mają zawiązek, z tym że potencjał pracowników nie jest w pełni wykorzystywany. Z drugiej strony - istnieją też przedsiębiorstwa, w których koszty związane z zatrudnieniem przerastają możliwości firmy, bo związane są z m.in. niewłaściwie dobranym i nadużywanym systemem premiowania. Nie brakuje też firm, w których brak jest odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi - wówczas mamy często do czynienia z obciążającymi firmę nadgodzinami i zbędnymi etatami, których można by było uniknąć, gdyby zarządzanie potencjałem ludzkim przebiegało w prawidłowy sposób.


Sposoby optymalizacji zatrudnienia w firmie. Co możemy zrobić?


zatrudnienie

Zanim wybierzemy sposób optymalizacji zatrudnienia, musimy poznać przyczynę problemu. W tym celu warto zdecydować się na audyt, który nie tylko wskaże przyczyny problemów, ale także pozwoli poznać najlepsze sposoby ich rozwiązania. Pracę nad optymalizacją kosztów zatrudnienia warto rozpocząć od nawiązania współpracy z dobrym biurem rachunkowym, któremu powierzymy dokumentację księgową w celu dokonania m.in. ekspertyzy ekonomiczno-finansowej. Jest ona niezbędnym źródłem informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odpowiednia polityka kadrowo-płacowa powinna być indywidualnie dobrana do sytuacji przedsiębiorstwa. Nie ma uniwersalnych rozwiązań, które sprawdzą się w każdym przypadku, jednak warto zastanowić się m.in. nad zmianą podziału pracy oraz jej organizacji w firmie. Jednym ze sposobów optymalizacji kosztów, jest wybór tańszych i bardziej efektywnych usług firm zewnętrznych, które uwzględniają m.in. outsourcing usług księgowych.