Usługi rachunkowe

Kompleksowa oferta usług rachunkowych świadczonych przez biuro Jacka Zembatego jest kierowana do przedsiębiorstw, którym zależy na rzetelnej, pełnej obsłudze księgowej i rachunkowej. Podjęcie współpracy z naszym biurem rachunkowym jest korzystne także dlatego, że dzięki temu firma nie musi inwestować w zatrudnienie i szkolenie pracowników księgowych oraz kadrowych – pozwala to optymalizować koszty funkcjonowania firmy. Dużym atutem naszej oferty jest jej elastyczność – w dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z części świadczonych usług. Chcemy, by to Klienci mieli największy wpływ na formę współpracy z naszym biurem rachunkowym.


Usługi rachunkowe świadczone przez nasze biuro obejmują:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych w książce podatkowej,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, magazynowego oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • otwarcie księgi rachunkowej,
 • uzupełnianie zaległości księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestrów dla podmiotów zagranicznych na potrzeby rozliczeń podatku VAT w Polsce,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,

komputer, laptop, osoba sprawdzająca dokumentację