Usługi rzetelnego rewidenta

Biegły rewident księgowy to specjalista, który sprawdza przegląd sprawozdań , czy widniejące w nich dane są zgodne ze stanem faktycznym. Rzetelny rewident księgowy wykazuje się dużą cierpliwością i starannością w swojej pracy – dzięki temu Zleceniodawcy mogą być pewni, że w firmowych sprawozdaniach finansowych nie ma żadnych nieścisłości.


Usługi biegłego rewidenta obejmują:

 • badanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
 • doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości,
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego,
 • prowadzenie postępowania upadłościowego,
 • działalność wydawnicza w zakresie rachunkowości,
 • działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

usługi rzetelnego rewidenta, osoba notująca w notatniku